Thursday, January 06, 2011

Disorder

Disorder (2009, 58mn, China, eng subtitles) at Tofu Magazine. Cinematography: Cai Cheni, Mu Huang, Ren Lu, Xin Xiao, Yu Zhu, Chun Zhu, Rui Zeng, Shi Zhang. Editing: Weikai Huang, Fang Xiao.

1 Comments:

Blogger addict said...

http://www.luhringaugustine.com/artists/larry-clark

goto

http://www.luhringaugustine.com/artists/larry-clark

10:08 AM  

Post a Comment

<< Home