Saturday, April 22, 2006

De Stichting Sem Presser Archief

De Stichting Sem Presser Archief. Works by Dutch photographer Sem Presser. "...De Stichting Sem Presser Archief, opgericht in 1990, is verantwoordelijk voor het behoud en beheer van het archief van Sem Presser, beschermt en handhaaft de op het werk van Sem Presser berustende auteursrechten, spant zich er voor in dat Sem Pressers naam en werk voortleven, ondersteunt activiteiten op het gebied van de fotografie." (nl)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home