Thursday, August 08, 2013

Jan Švankmajer - Grafika, kresby, koláže

Jan Švankmajer - Grafika, kresby, koláže at Galerie ART Chrudim. "...Výstava v chrudimské Galerii ART představuje méně známou, ale přesto významnou část díla světově proslulého umělce Jana Švankmajera. Grafika, kresby či koláže již svým malým rozsahem, jakoby stály stranou umělcova filmařského díla. Přesto všechno právě práce na papíře jsou souběžnou a důležitou linií jeho tvorby a pozorný divák v grafických listech či kolážích dokáže najít mnohé odkazy na filmovou tvorbu. Kresby, které umělec nazývá "mediumní" pak plní roli jakési "dílny podvědomí", během jejichž tvorby umělec promýšlí svá další díla. Mediumní kresba se stává pojítkem mezi umělcovým vědomím a podvědomím a kresby se tak stávají nejintimnějším záznamem procesu vzniku umělcova surrealistického díla."